25.01.2021 r.-29.01.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Spory światopodlądowe wos- J,E,K

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Rada Ministrów- wos- Z

Skip to content