25.01.2021 r.-29.01.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Bizancjum karta pracy

KLASA IIa i IIb

Absolutyzm oświecony

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Chrześcijaństwo w świecie rzymskim-Z

 

Skip to content