25.01.2021 r.-29.01.2021 r.-CH.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY IA, IB

Klasa 1-wodorotlenki-II

KLASY IIA, IIB 

Klasa 2-przeliczanie stężeń

Skip to content