24.05.2021 r.-28.05.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Panowanie Bolesława Krzywoustego. Historia klasa 1 a i b

KLASA IIa i IIb

Insurekcja kościuszkowska. Historia klasa 2 a i b

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Kryzys i odbudowa monarchi wszesnopiastowskiej. Historia-ZP