23.11.2020 r.-27.11.2020 r.-MUZ

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

Bieżący materiał znajduje się pod linkiem: https://padlet.com/slawnymaciej/7jiplnwplsp03tej