23.11.2020 r.-27.11.2020 r.-G

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Agnieszka.Olejniczak@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I i II

1b konsultacje 23.11- 27.11 Rzeki i ich ustroje

2b 23.11-27.11- konsultacje – lesistość

2c zróżnicowanie rasowe i narodowościowe 23.11-27.11 konsultacje

2d zróżnicowanie rasowe i narodowościowe 23.11-27.11 konsultacje