22.03.2021 r.-26.03.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
  1. Stwórz krzyżówkę sportową z hasłem.
  2. Wymień sporty, które występują pojedynczo i drużynowo.
  3. Opisz karierę sportową Barbary Kotowskiej.
Skip to content