22.03.2021 r.-26.03.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Przemiany polityczne późnego średniowiecza. klasa 1 a i b historia

KLASA IIa i IIb

Kultura doby oświecenia w Rzeczypospoliej. klasa 2a i b historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Przemiany gospodarcze na wsi. – Historia – Z

Skip to content