22.02.2021 r.-26.02.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Nierówności społeczne -J, E, K-wos

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Lekcja powtórzeniowa WOS Organy władzy publicznej w Polsce-Z

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

prawo-karne-karta-pracy-K

Skip to content