22.02.2021 r.-26.02.2021 r.-F

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Marek.Kozlowski@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

Klasy IA, IB, IIA, IIB + NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE:

prąd – spr

tematy do opracowania 22-26.02

Skip to content