OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FORGET – ME – NOT”

Dnia 17 kwietnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not”.

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji w Lublinie. Patronat honorowy nad konkursem sprawowała redakcja czasopisma branżowego „Języki Obce w Szkole”.

Konkurs skierowany był do uczniów z kl. IV – VIII szkoły podstawowej oraz liceów i techników.

Celem konkursu było podniesienie umiejętności językowych, promowanie czytelnictwa, zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz podniesienie samooceny.

W tegorocznej edycji konkursu naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów z klas 1 C oraz 2 A, którzy zmierzyli się z zadaniami skonstruowanymi w oparciu o zakres tematyczny obejmujący znajomość podanego wcześniej materiału, tj. opowiadania, sentencji oraz współczesnej piosenki angielskiej. W testach konkursowych zawarte były pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Uczestnicy mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi, pamięcią, sprawdzić zdolności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu była p. Halina Sawczak.

Uczniowie dzięki ciekawemu i przyjemnemu sposobowi nauki (na bazie opowiadań, sentencji i współczesnych piosenek) oraz swojemu zaangażowaniu w przygotowania osiągnęli bardzo dobre wyniki:

  • Dagmara Pliszka (kl. 2 A): 88/100 % – dyplom z wyróżnieniem,
  • Wiktoria Sobolewska (kl. 1 C): 50/100 % – dyplom uznania,
  • Natalia Bocherek (kl. 2 A): 55/100 % – dyplom uznania,
  • Pola Czechowska (kl. 2 A): 69/100 % – dyplom uznania,
  • Wiktoria Jankowiak (kl. 2 A): 64/100 % – dyplom uznania,
  • Hanna Wawrzyńczyk (kl. 2 A): 23/100 % – dyplom uczestnika.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom znakomitych osiągnięć. Mamy nadzieję, że przystąpienie do zmagań konkursowych pozwoliło uczniom w nabyciu nowych doświadczeń i sprawdzeniu swoich umiejętności i wiedzy z języka angielskiego. Życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Szkolnym koordynatorem ogólnopolskiego konkursu była p. Halina Sawczak

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

Skip to content