Przedstawienie szkolne „LITTLE RED RIDING HOOD AND THE WOLF”

Dnia 24 kwietnia 2024 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć krótkie przedstawienie „Little Red Riding Hood and the Wolf” („Czerwony Kapturek i Wilk”) w języku angielskim, na podstawie wiersza Roalda Dahla w oryginale, które z przyjemnością przygotowali uczniowie klas 2A oraz 2C.

Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu było dobrą okazją do motywowania uczniów do nauki języka angielskiego, indywidualnego doskonalenia umiejętności językowych, szczególnie mówienia, promowania czytelnictwa w oryginale, a także wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości uczniów. Uczniowie zmuszeni byli poradzić sobie z napięciem, stresem, porażką i sukcesem, pokonać bariery językowe i opór przed wypowiedzią w języku obcym.

Przedstawienie zostało zorganizowane w ramach zajęć poświęconych innowacji organizacyjno-metodycznej „Encouraging the Love for Reading with Roald Dahl” (Zachęcanie do czytania z Roaldem Dahlem).

Organizatorem przedstawienia była nauczycielka języka angielskiego p. Halina Sawczak.

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

Podgląd obrazu

 

Skip to content