POPRAWA MATUR

Osoby, które nie zdały matury z jednego przedmiotu muszą złożyć pisemne OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM – do 12.07.2021 r. w sekretariacie szkoły.

EM 2021 Zalacznik 7

Termin egzaminu poprawkowego – 24.08.2021 r.

Skip to content