NABÓR

Drodzy Kandydaci do VI LO,

od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o składanie ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY .

 

12.08.2020 r. o godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do VI LO. 

 

Od 13.08.2020 r.  do 18.08.2020 r.  (od godz. 9:00 do 15:00) prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w VI LO w postaci przedłożenia ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY i ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a także o uzupełnienie DOKUMENTU:

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

Skip to content