WPŁATA ZA OBIADY – październik 2019

Wpłaty za obiady dla uczniów    Październik 2019

 

Obiady dwudaniowe: 110,00 zł.

(22 dni x 5,00)

Wpłaty  prosimy dokonywać  na konto VI Liceum Ogólnokształcące

w dniach  01.10-02.10.2019 r.

                   

 

Nr konta: 29 1020 5402 0000 0002 0379 1365

 

 Opisu tytułu wpłaty:

  • Nazwisko i imię ucznia/pracownika
  • Klasa i szkoła ( np. VI SP, ILO)
  • Miesiąc
  • Liczba odpisów (dni) za miesiąc poprzedni

( odpisy podane tylko  przez intendentkę)

Zasady dokonywania wpłat za obiad

w VI Liceum Ogólnokształcące

w roku szkolnym 2019/2020

  1. Opłaty za obiady (za cały miesiąc) należy dokonywać w terminiepodanym na ogłoszeniach zamieszczonych przy szkolnej stołówce.
  2. Wysokość opłat zależna jest od ilości dni w danym miesiącu.
  3. W przypadku wycieczek i wyjść poza teren szkoły odpisy za  nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłaszać telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem do intendenta lub sekretariatu do godziny 12:00.
  4. W przypadku choroby dziecka odpisy należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 30 tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
  5. Zgłoszone nieobecności ucznia (odpisy) należy uwzględnić dokonując kolejnej wpłaty (potwierdzone przez intendentkę). Kwota wpłaty powinna wynikać z wysokości opłaty w danym miesiącu pomniejszonej o kwotę odpisu z minionego miesiąca.

W przypadku trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z intendentem lub sekretariatem szkoły.

tel. 68 454 42 75, 68 454 40 88

Skip to content