Laureatka „8 WSPANIAŁYCH”

Angelika Muniak z klasy III c gimnazjum została laureatką konkursu „8 wspaniałych”!!!!!

W tym roku odbyła się 20 gala tego konkursu w naszym mieście. Jury musiało wybrać 8 wspaniałych wolontariuszy spośród młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Szkolni opiekunowie wolontariatu: p. Małgorzata Stawik i Anna Erber razem z wychowawcą klasy i opiekunem samorządu p. Moniką Bednarczyk ,doceniając cichą, ale niezwykle pomocną pracę Angeliki Muniak – przedstawili jej kandydaturę Kapitule konkursu. Sama uczennica musiała też opowiedzieć o swojej pracy jako wolontariusz przed jury i pozostałymi uczestnikami. Cieszymy się, że została zauważona jej codzienna, systematyczna pomoc osobom starszym, udział w wielu akcjach o charakterze charytatywnym i zaangażowanie
i pomoc przy organizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Angelika jest osobą skromną i jak sama o sobie mówi: „, robi to, bo lubi innych ludzi, lubi pomagać”.

Gratulujemy Angelice i życzymy dalszego realizowania siebie
w wolontariacie, aby jej życzliwość, uśmiech i pogoda ducha czyniła ten świat choć trochę lepszym.

A wszystkim mówimy: WARTO POMAGAĆ!!!.

Skip to content