19.04.2021 r.-23.04.2021 r.-MUZ.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

Materiał na przyszły tydzień:   https://padlet.com/slawnymaciej/sluyb14f5hx5z49x

Skip to content