18.01.2021 r.-22.01.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I
 
1. Opisz zasady prawidłowego oddychania podczas wysiłku.
2. Opisz pochodzenie,  historię  i znaczenie dla zdrowia ćw. nordic walking.
3. Omów zasady racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.
 
KLASY II i III
 
1. Opisz zasady prawidłowego oddychania podczas wysiłku.
2. Opisz pochodzenie,  historię  i znaczenie dla zdrowia ćw. nordic walking.
3. Omów zasady racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.
Skip to content