18.01.2021 r.-22.01.2021 r.-CH.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY IA, IB

Klasa 1

1a, 1b-zaliczenie-chemia

 

KLASY IIA, IIB 

klasa 2

2a 2b-zaliczenie-chemia

Skip to content