18.0.2021 r.-22.01.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Subkultury młodzieżowe- wos

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Prezydent RP- wos

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Rzeczpospolita jako państwo prawa- wos

Skip to content