16.11.2020 r.-20.11.2020 r.-CH

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY IIA, IIB 

ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI materiał dla klasy 2a i 2b CHEMIA 16

 

Zakres materiału dla klas I jest taki, jak w zeszłym tygodniu.

Skip to content