15.03.2021 r.-19.03.2021 r-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
1. Wypisz kary – upomnienia i wykluczenia w piłce ręcznej.
2. Wymień wady wrodzone i wady nabyte w budowie i postawie ciała.
3. Opisz sukcesy sportowe Ireny Szewińskiej.
Skip to content