15.03.2021 r.-19.03.2021 r.-MUZ.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

 materiał na kolejny tydzień:   https://padlet.com/slawnymaciej/l2mh1rd2rs5b5yzq

Skip to content