15.03.2021 r.-19.03.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Przemiany gospodarcze na wsi.- historia-klasa 1 a i b

KLASA IIa i IIb

Rzeczpospolita w dobie unii polsko saskiej- historia-klasa 2 ai b

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Lekcja powtórzeniowa Średniowiecze- Z- historia

Skip to content