15.02.2021 r.-19.02.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Przemiany społeczne w Polsce -J.E.K.

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa-Z-wos

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Prawo rodzinne – wos- K

Skip to content