15.02.2021 r.-19.02.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej-klasa 1 historia

KLASA IIa i IIb

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki- karta pracy- klasa 2 historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Bizancjum karta pracy- historia- Z

Skip to content