14.12.2020 r.-18.12.2020 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Religia jako zjawisko społeczne- wos- Julia, Eryk, Kuba

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Sejm i senat RP- wos- Zosia

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Prawo i systemy prawne – wos- Klaudia

Skip to content