14.12.2020 r.-18.12.2020 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I
 
  1. Opisz systematykę stania na rękach
  2. Wymień nowoczesne urządzenia do pomiaru akt. fizycznej
  3. Wyjaśnij pojęcia: asertywność, empatia
   
KLASY II i III
 
      1. Wymień zasady bezpiecznego korzystania z siłowni
      2. Opisz zasady gry w krykieta
      3. Opisz karierę sportową Roberta Korzeniowskiego
Skip to content