14.12.2020 r.-18.12.2020 r.-MUZ.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

Materiał na bieżący tydzień:   https://padlet.com/slawnymaciej/3xpi09ygxeb8o642

Skip to content