14.12.2020 r.-18.12.2020 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Chrześcijaństwo w świecie rzymskim-historia-klasa 1

KLASA IIa i IIb

Rzeczpospolitaw w dobie wojen XVII wieku. – historia-klasa 2

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

 

Skip to content