14.12.2020 r.-18.12.2020 r.-CH

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY IA, IB

Cm-zadania-materiał

KLASY IIA, IIB 

wodorki-materiał-c.d.

Skip to content