12.04.2021 r.-16.04.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
  1. Opisz systematykę nauczania trójskoku.
  2. Napisz na czym polega falstart.
  3. Wypisz sukcesy  zielonogórskiej koszykówki.
Skip to content