10.05.2021 r.-14.05.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
1. Wymień polskie tańce ludowe.
2. Opisz sylwetkę sportową Roberta Lewandowskiego.
3. Wymień pozycje występujące w gimnastyce.
Skip to content