10.05.2021 r.-14.05.2021 r.-MUZ.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

Oto materiał na przyszły tydzień:   https://padlet.com/slawnymaciej/l9n04vb1ein8kpeh

Skip to content