09.11.2020 r.-13.11.2020 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

 

KLASY I
  1. Wyjaśnij na czym polega prozdrowotny tryb życia
  2. Opisz grę w szachy
  3. Wskaż miejsca rekreacyjne w Zielonej Górze 
 
KLASY II i III
    
  1. Wyjaśnij na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami
 2.  Omów etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących
 3. Wymień i zinterpretuj przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych
 
 
Skip to content