08.03.2021 r.-12.03.2021 r.-WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Imigranci w Europie- wos-J,K,E

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Sposób działania samorządu Z-wos

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym-K

Skip to content