08.03.2021 r.-12.03.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
  1. Opisz jaką działalność rekreacyjno- sportową  zrealizujesz w tym tygodniu i ją udokumentuj np. zdjęcie.
  2. Opisz dyscyplinę sportową – lacrosse.
  3. Opisz sukcesy Pawła Nastuli.
Skip to content