08.03.2021 r.-12.03.2021 r.-MUZ.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Maciej.Slawny@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I

Materiał na kolejny tydzień:    https://padlet.com/slawnymaciej/qh4i9v79b7b4nfeg

Skip to content