08.03.2021 r.-12.03.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Lekcja powtórzeniowa Średniowiecze- klasa 1- historia

KLASA IIa i IIb

lekcja powtorzeniowa Europa i świat w XVIII wieku-klasa 2 – historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Papiestwo i cesarstwo – klasa 1 – Z

Skip to content