07.04.2021 r.-09.04.2021 r.-F.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Marek.Kozlowski@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

Klasy IA, IB, IIA, IIB + NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE:

tematy do opracowania 07.04-9.04

Skip to content