09.11.2020 r.-13.11.2020 r.-HIST

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA IA IB i IIA, IIB

lekcja powtórzeniowa Antyczna Grecja klasa 1 a i b

Mass media – czwarta władza Zosia

Religia i kultura GrekówPaństwo to ja.

Absolutyzm francuski. historia klasa 2 a i b

Rewolucja i triumf monarchii parlamentarnej, klasa 2 a i b@

Skip to content