03.11.2020 r.-06.11.2020 r.-CH

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Ewa.Kosarzycka-Lojko@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY IIA, IIB oraz IA, IB:

MATERIAŁY Z CHEMII DLA KLASY 2a i 2b oraz 1a i 1b

 

Skip to content