03.11.2020-06.11.2020 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

 
Klasy I
 
  1. Opisz zasady gry w p. nożną
  2. Piramida żywieniowa – opisz
  3. Wskaż swoje mocne i słabe strony
Klasy II i III
 
1. Rozwiąż krótki test z piłki ręcznej ( sporttopestka.pl/rozwiaz-krotki-test-quiz-z-pilki-recznej
2. Wyjaśnij jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego
3. Wymień przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej
Skip to content