01.03.2021 r.-05.03.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Papiestwo i cesarstwo – klasa 1 – historia

KLASA IIa i IIb

karta pracy lekcja powtórzeniowa – Rewolucja francuska, Powstanie USA- klasa 2 – historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej Z- historia

Skip to content