01.02.2021 r.-05.02.2021 r. -WOS

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – JS, ED, JZ

Struktura społeczna-J,E,K wos

 

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE – ZP

Władza sądownicza-Z-wos

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE – KB 

Prawo cywilne -K

Skip to content