01.02.2021 r.-05.02.2021 r.-WF

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Renata.Skrzypczynska@6lo.zgora.pl 

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASY I, II, III
 
1. Z jakich dyscyplin składa się triathlon.
2. Wymień style pływackie i jakie występują konkurencje olimpijskie w pływaniu.
3. Wymień jakie fazy występują podczas pchnięcia kulą.
   
 
Skip to content