01.02.2021 r.-05.02.2021 r.-HIST.

Materiały na zajęcia odbywające się w formie tzw. „konsultacji”.

Proszę je uzupełnić i przesłać na adres mailowy: Tomasz.Mlynczak@6lo.zgora.pl

Podczas planowanej godziny lekcyjnej można konsultować materiały z NAUCZYCIELEM. Forma kontaktu jest określona przez nauczyciela prowadzącego i przekazana klasom.

KLASA Ia i Ib

Narodziny i rozwój państwa Franków- klasa 1- historia

KLASA IIa i IIb

Karta pracy- Oświecenie, Rewolucja przemysłowa-klasa 2-historia

NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE-ZP

Lekcja powtórzeniowa – Rzym- Z 01-05.02

Skip to content